Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

9395 9911 500
Reposted fromfagshionista fagshionista vialexxie lexxie

May 12 2017

mhhm
2103 c99a 500
Reposted fromcreepydoughnut creepydoughnut vialexxie lexxie

May 08 2017

mhhm
Reposted fromKACHA KACHA vialexxie lexxie
5997 5010 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaiblameyou iblameyou
2148 d55a 500
Reposted fromink ink viafindesiecle findesiecle
5981 4dbf
Reposted fromAmericanlover Americanlover vialexxie lexxie
mhhm
3148 794a
Reposted fromLotte Lotte viaSundaySmile SundaySmile
1945 072a

dollmeat3:

Little Mole, Krteček 

Reposted fromMaydayKoigo MaydayKoigo viaiblameyou iblameyou

May 04 2017

mhhm
8571 0a4f
Reposted fromxhiatusx xhiatusx vialexxie lexxie
6199 797c 500
Reposted fromdalboz dalboz viajasqol17 jasqol17
mhhm
3104 4b6b
Reposted fromgrzegorzvii grzegorzvii viaiblameyou iblameyou
mhhm
Jest takie miejsce w gardle, w którym grzęzną wszystkie niewypowiedziane zdania. Mimo upływu lat, niektóre słowa wciąż nie przechodzą mi przez usta. Akumulują się na wysokości szóstego kręgu piersiowego i tkwią tam nieuleczalnie. Przygniatają i nie dają żyć. Godzinami dochodzę do siebie pod ich ciężarem. Złe senne retrospekcje codziennie od nowa. Podobno wystarczy 21 dni, żeby się do czegoś przyzwyczaić. Bzdura.
http://gomint.blogspot.com/
Reposted fromgoby goby viaSundaySmile SundaySmile
mhhm
8244 3868
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt
2494 e626 500

poetsandwriters:

“Man, sometimes it takes you a long time to sound like yourself.”

—Miles Davis

Reposted fromLittleJack LittleJack viafindesiecle findesiecle

April 26 2017

mhhm

April 24 2017

mhhm
8591 1115 500
Reposted fromkrzysk krzysk viatwice twice

April 20 2017

1101 2238
Reposted fromdrozdzi drozdzi viaiblameyou iblameyou
3299 4ccc 500

the-humans:

Robert Fludd, Utriusque Cosmi, 1617-1621.

mhhm
7916 73fe
8633 8f7f 500

wonderwarhol:

Stillleben mit Blumen (Still Life with Flowers), 1665, by Willem van Aelst (1627–c. 1682)

Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl